Wat is angst?
algemene principes en basisstrategieën

In deze workshop wordt het begrip angst voor de tandheelkundige behandeling uitgediept. Tevens wordt aandacht besteed aan het voorkomen van angst, mogelijke oorzaken ervan, de meest voorkomende angstwekkende situaties en enkele relevante theorieën ter verklaring van angst voor de tandheelkundige behandeling.


Daarnaast wordt de toepassing van enkele werkzame interventies belicht, zoals:

  • Ontspanning
  • Distractie
  • ‘Graduele exposure in vivo’
  • Cognitieve herstructurering


Naast deze technieken zal worden geoefend met het leren hanteren van gevalideerde vragenlijsten, het interpreteren van scores en het toepassen van semi-gestructureerde interviews.


Tenslotte wordt aandacht besteed aan hoe de essentie van de problematiek in kaart kan worden gebracht, alsmede hoe deze kennis kan worden gerelateerd aan de keuze voor een geschikte behandelmethode.

Programma

8.30 - 9.00 uur Ontvangst

9.00 - 10.45 uur Inleiding

10.45 - 11.00 uur Koffie/thee

11.00 - 12.30 uur Diagnostische aspecten van angst

12.30 - 13.30 uur Lunch

13.30 - 15.15 uur Het toepassen van een algemene op angstreductie gerichte behandelstijl

15.15 - 15.30 uur Thee/koffie

15.30 - 16.45 uur Het aanleren van copingvaardigheden

16.45 - 17.00 uur Afsluiting, evaluatie en uitreiking getuigschriften

Algemene informatie

Docent en cursusleider

prof. dr. Ad de Jongh


Datum

Donderdag 6 juni 2019


Tijd

9.00 - 17.00 uur


Locatie

ACTA Amsterdam

Gustav Mahlerlaan 3004

1081 LA Amsterdam


Cursusprijs

€ 495,-